ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ  เก็งวิเชียรไชย ถึง บ้านนางเหว่า สว่างเมฆ หมู่ที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

ทางเข้าทุ่งกระถิน หมู่ที่ 3 ถึง บ้านนายเจิม บัวขาว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2565 (สขร.1)

การกำหนด วัน เวลา ที่จะตรวจรับ

โครงการลงหินคลุกเพื่่อซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่1-7

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 (สขร.1)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


















พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้















คุณพึงพอใจอบต.ลาดบัวขาว ด้านใด













QR Code
อบต.ลาดบัวขาว


ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3274-3118