สภาพทั่วไป อบต.ลาดบัวขาว

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบล ลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอบ้านโป่งประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 13.62 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,514ไร
             


อาณาเขตติดต่อ
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าเสา จ.กาญจนบุรี
             


ภูมิประเทศ
     สภาพโดยทั่วไป เป็นที่ราบ และที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ แม่น้ำแม่กลอง
             


จำนวนหมู่บ้าน
     แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้
       หมู่ที่  1  ชื่อบ้านท่าต้นจันทร์
       หมู่ที่  2  ชื่อบ้านขอบลาด
       หมู่ที่  3  ชื่อบ้านทุ่งทอง
       หมู่ที่  4  ชื่อบ้านลาดบัวขาว
       หมู่ที่  5  ชื่อบ้านหลังโรงหีบ
       หมู่ที่  6  ชื่อบ้านท่าศาลเจ้า
       หมู่ที่  7  ชื่อบ้านรางวาลย์
             


ประชากร
     องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว มีประชากรรวมทั้งสิ้น 6,585 คน แยกเป็นชาย 3,063 คน หญิง 3,522 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 487 คน/ตารางกิโลเมตร


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้QR Code
อบต.ลาดบัวขาว


ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3274-3118


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล