โครงสร้างพื้นฐาน อบต.ลาดบัวขาว

การคมนาคม การจราจร
       มีถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร จำนวน 1 สาย เป็นถนนสายหลักของตำบล และใช้เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างตำบลกับที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง
       การคมนาคมภายในตำบล จะมีถนนทั้งถนนลาดยางและถนนลูกรัง
             


การไฟฟ้า
        ปัจจุบันหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึง จำนวนครัวเรือที่ใช้ไฟฟ้า 2,108 ครัวเรือน
             


การโทรคมนาคม
       มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 50 แห่ง
             


แหล่งน้ำธรรมชาติ
        แม่น้ำแม่กลอง จำนวน 1 สายThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้QR Code
อบต.ลาดบัวขาว


ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3274-3118


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล