บุคลากรสำนักปลัด อบต.ลาดบัวขาว


นายภิสิทธิ์พล วงษ์วสุวัต
ปลัดอบต.ลาดบัวขาว
โทร.032 743 118
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

alt
น.ส.รุจิเลข ทรงประกอบ
รองปลัดอบต.ลาดบัวขาว
โทร.032 743 118
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

alt
นางจุไรรัตน์ ยังประสม
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
โทร.032 743 118
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

alt
น.ส.กชกร เมธาบวรนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

alt
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.

alt
น.ส.จิราภรณ์ อัครคหสิน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

alt
น.ส.เนตรชนก บุญจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

alt
- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

alt
- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.


alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้QR Code
อบต.ลาดบัวขาว


ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3274-3118