Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คู่มือประชาชน อบต.ลาดบัวขาว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด 121
2 สำนักปลัด การให้บริการขอใช้ศูน์ข้อมูลข่าวสาร สำนักปลัด 319
3 สำนักปลัด การให้บริการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด 381
4 สำนักปลัด การให้บริการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัด 514
5 สำนักปลัด การให้บริการในการขอยืมใช้อาคาร/สถานที่ สำนักปลัด 236
6 สำนักปลัด การให้บริการขอใช้อินเตอร์เน็ตตำบล สำนักปลัด 375
7 คำแนะนำในการจดทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง 377
8 ประกาศ การเผยแพร่คู่มือประชาชนฯ สำนักปลัด 453
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3274-3118
E-mail : saraban@ladbuakhaw.go.th

สำนักปลัด : 0-3274-3118 ต่อ 103
กองคลัง : 0-3274-3118 ต่อ 105

กองช่าง : 0-3274-3118 ต่อ 107
กองการศึกษาฯ : 0-3274-3118 ต่อ 109
โทรสาร : 0-3274-3118 ต่อ 109
งานป้องกันฯ : 0-3274-3118 ต่อ 114 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.