Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลาดบัวขาว

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ รายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลลาดบัวขาว ที่ทำการลงทะเบียนแสดงตนเพื่อเข้าร่วม ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567 สำนักปลัด 10
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เรื่อง การเลื่อนวันจัดกิจกรรมและรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเอง และป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒) สำนักปลัด 8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เรื่อง รายชื่อผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 สำนักปลัด 14
4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567 สำนักปลัด 44
5 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี บริบูรณ์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลลาดบัวขาว งานพัฒนาชุมชน 30
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เรื่อง รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลลาดบัวขาว เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567 งานพัฒนาชุมชน 28
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 39
8 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 28
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด 58
10 ประกาศการรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองและป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด 59

หน้า 1 จาก 20

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3274-3118
E-mail : saraban@ladbuakhaw.go.th

สำนักปลัด : 0-3274-3118 ต่อ 103
กองคลัง : 0-3274-3118 ต่อ 105

กองช่าง : 0-3274-3118 ต่อ 107
กองการศึกษาฯ : 0-3274-3118 ต่อ 109
โทรสาร : 0-3274-3118 ต่อ 109
งานป้องกันฯ : 0-3274-3118 ต่อ 114 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.